Løypetraseen til Vengedalsrennet. Hurrungen til venstre og Vengetind til høyre.
Start 1276 moh og Mål 390 moh.

Lukk vinduet/Close the window


Photo: Jenny Brolin